Všeobecné informace o pronájmech:

-při zahájení pronájmu zboží se skládá vratná kauce

-platba za pronájem se provede při zahájení pronájmu

-denní sazba je cena za pronájem zboží na dobu 24 hod.

-víkendová sazba je cena za pronájem od pátku do pondělí

-týdenní sazba je cena za pronájem od pátku do pondělí následujícího týdne

-při předčasném ukončení smlouvy se zbylé nájemné nevrací!

 

 

 

DOTAZY a INFO


Tel: 733 76 73 77

e-mail:raus99@email.cz


SPZ pro nosiče kol na tažné zařízení

Dle zákona nemůžeme vyjet a řídit vozidlo, které má zakrytou, nečitelnou nebo upravenou SPZ nebo Registrační značku. Pokud je znemožněna její čitelnost, řidič si zadělává na malér. Pokuta, kterou policisté vyměří se pohybuje od 5 000 Kč do 10 000 Kč a může hrozit zákaz řízení až na jeden rok. Vše upravuje novela zákona z roku 2016, která vyřešila otázku třetích SPZ, maket, které bylo možné do té doby pro nosiče kol na tažné používat. Nyní je postup zcela jiný a cyklistům mírně komplikuje život. Jak to tedy je?

Přesun SPZ na nosič kol

Jednou z možných cest, jak se vyvarovat vysoké pokutě, je přesun SPZ na nosič kol. Jde o spekulativní krok, který ale zmíněný zákon umožňuje. Tento krok vítají především ti cyklisté, kteří necestují za sportem tak často. Párkrát za rok značku vyjmete z automobilu a přiděláte ji na střešní nosič. Dávejte si však pozor na utěsnění značky, aby nedošlo k její ztrátě.

Třetí SPZ na nosič kol

Výrobu třetí SPZ na nosič kol umožňuje právě zákon z roku 2016. Zakázáním maket umožňuje řidičům využít tuto oficiální alternativu, která nadšeným cyklistům usnadní život. Třetí SPZ budete mít vždy na svém nosiči, tudíž se nemusíte zaobírat demontáží a následnou montáží SPZ na nosič kol.

Žádost o třetí SPZ

Jistě se tedy ptáte, kde o třetí SPZ zažádat. Tuto žádost vlastníka nebo provozovatele vozidla vyřizuje klasicky úřad obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na vaše bydliště nebo sídlo provozovatele.

Co vše si vzít na úřad

  • vyplněnou žádost
  • doklad totožnosti
  • malý technický průkaz
  • velký technický průkaz
  • v případě zastupování plnou moc

Cena třetí SPZ je 600 Kč za tabulku a 50 Kč za zapsání do technického průkazu a registru vozidel. Čekací lhůta je přibližně 30 dní. Výsledkem je identická SPZ nebo Registrační značka s těmi, které najdete na svém automobilu.