Všeobecné informace o pronájmech:

-při zahájení pronájmu zboží se skládá vratná kauce

-platba za pronájem se provede při zahájení pronájmu

-denní sazba je cena za pronájem zboží na dobu 24 hod.

-víkendová sazba je cena za pronájem od pátku do pondělí

-týdenní sazba je cena za pronájem od pátku do pondělí následujícího týdne

-při předčasném ukončení smlouvy se zbylé nájemné nevrací!

 

 

 

DOTAZY a INFO


Tel: 733 76 73 77

e-mail:raus99@email.cz


GDPR
Zásady ochrany osobních údajů

Náš e-shop www.autopůjčovnarauš.cz, majitel Radovan Rauš, IČO:13420372, se sídlem Šimáčkova 28, Brno, 62800 (dále jen správce ) zde sděluje, jaké osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předává, jaká máte práva, v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“)

 

1.Jaké osobní údaje od Vás požadujeme a proč.

Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

  • Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registrace)
  • Zpracovat vaše objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží nebo jejich reklamace
  • Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží
  • Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím sms zpráv nebo mailem.
  • Kontrola věku a ověření všech dokladů dokazující schopnost řídit mot.vozidlo ( při pronájmu mot.vozidla)
  • Odpovědět na Vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách

 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

  • u nákupu s registrací i bez registrace na dobu dvou let pro potřeby reklamace
  • nebo po zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
  • v případě pronájmu - k účelu jednání s pojištovnou, v případě pojistné události, nebo pro případ dopravního přestupku a jeho řešení, a to, po dobu 1 roku

Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

 

2. Naši externí poskytovatelé služeb

 

Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:

-Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983, Spisová značka: A 7565 zapsán v OR u Měst. soudu v Praze

-General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.,Průmyslová 5619/1, Jihlava, 58601,IČ:260 87 961, DIČ:260 87 961, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66184

 

Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

3. Jaká jsou Vaše práva

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.